0 Korpa

Naučni potencijal

Mi investiramo uprojekte i tehnološko istraživanje da bi ostvarili najbolje naučne ideje.

“MyRealWay” asocijaciji prioritet je saradnja sa akademskim i istraživačkim institucijama, sanatorijum-spa odmaralištima. Zainteresovani smo da dovedemo sve više naučnika, eksperata za rehabilitaciju, spa medicine i nutriciju. Od posebnog značaja za nas je rad  sa medicinskim radnicima i specijalistima za banjske terapije.

Naučno-baziranu formulu “MyRealWay” bioregulatora su kreirali vodeći naučnici, članovi Evropske Akademije Prirodnih Nauka i Evropskog Naučnog Udruženja.  Ocena eksperata i njihova podrška istrazivanjima u medicinskom radu vezano za rehabilitaciju, banjskom lecenju, medicini i nutriciji su ustvari ciljevi Evropskog Odeljka Regenerativne Medicine i Nutricije Evropskog Naučnog Udruženja koje je inicirao “Real Way”. http://www.ewg-board.eu/wiederherstellung-nutriciology.html

Visoki standardi za kvalitet, sigurnost i dokazna efikasnost “My Real Way” sastojaka dozvoljavaju nam da kombinujemo bioregulatore u integrisanim programima, da bi ispunili sve zahteve individulanog organizma i stimulisali resurse tela.

Naš glavni princip je da vodimo računa o javnom zdravlju i da ponudimo inovativne proizvode sa dokazanom efikasnošcu. U svim našim budućim projektima imaćemo isti glavni princip