0 Korpa

Politika povrata proizvoda

Politika povrata proizvoda

Kada kupite robu neodgovarajućeg kvaliteta, imate pravo da vratite istu robu u roku od 14 dana od dana isporuke. U tom slučaju, roba neodgovarajućeg kvaliteta biće zamenjena sa odgovarajućim proizvodom ili će novac biti vraćen kupcu. 

Ako je razlog povrata robe neodgovarajući kvalitet, mi ćemo o našem trošku da zamenimo robu, robom odgovarajućeg kvaliteta, ili će pare biti vraćene kupcu. Zamena oštećene robe ili povraćaj novca je određen Pravilima povraćaja i zamene robe, pravilo Br. 2017, Ministarstva Ekonomije Republike Litvanije, sa datumom 29. April 2001.

Zamena odgovarajuće robe je moguća samo u slučaju određenom u Pravilima e-komerca Br. 258, Ministarstva Ekonomije Republike Litvanije, sa datumom 17. avgust 2001.

U tom slučaju, kupac snosi troškove povraćaja robe.

Kada vraćate robu, pratite sledeće uslove:

Vraćen proizvod mora da bude u originalnom pakovanju:

  • Proizvod i pakovanje ne smeju da budu oštećeni od strane kupca;
  • Proizvod mora da bude označen (neoštećene etikete, neoštećeno pakovanje, itd…) (ovo se ne odnosi da povraćaj oštećene robe);
  • Vraćena roba mora da bude u potpunosti u pakovanju i mora da bude kompletna;
  • Sva dokumentacija koja se tiče kupovine vraćenih proizvoda mora da bude dostavljena sa vraćenim proizvodima.