0 Korpa

O Savezu: Peptidni Bioregulatori za zdrav život

Peptidni Bioregulatori: Očuvanje Mladosti i Kreativne Aktivnosti, Poboljšanje Kvaliteta Života, Produžetak Ljudskog Života – su osnovna strategija Internacionalnog Saveza “My Real Way”. Mi kreiramo inovativne proizvode i nudimo pouzdan i efikasan način za aktivnu dugovečnost.

Članovi Internacionalnog Saveza MyRealWay su naučnici, istraživačke institucije, proizvodnje i trgovačke firme, medicinski i banjski centri iz različitih zemalja, ujedinjeni zajedničkim ciljem – razvoj, proizvodnja, efikasna evaluacija integrisanih metoda i programa prevencije oboljenja i preranog starenja kao i prodaje jedinstvenih proizvoda u cilju povećanja resursa zdravlja i promovisanja rehabilitacije organizma. “Real Way” LLC sa kancelarijama u Belgiji i Litvaniji je predstavnik Saveza.

Inicijativa uspostavljanja Evropskog Odeljenja za Regenerativnu Medicinu i Nauku o Nutriciji Evropskog Naučnog Udruženja (Nemačka, Hanover) je primer uspešne internacionalne saradnje članova Saveza.(http://ewg-board.eu/wiederherstellung-nutriciology)

Vodeći naučnici Evropske Akademije za Prirodne Nauke i Evropskog Odeljenja za Regenerativnu  Medicinu i Nauku o Nutriciji, razvili u jedinstvenu formulu multikomponentnih peptidnih  bioregulatora  "My Real Way" da bi nadoknadili reserve biološki aktivnih vitalnih hranljivih materija u organizmu.

Osnovni cilj Saveza je da objasni neophodnost rane prevencije starenja i oboljenja. Mi organizujemo edukativne programe, seminare, konferencije, diskusije sa vodećim specijalistima, ekspertima u rehabilitacionoj medicini i ishrani (nutriciji). Osnovna ideja kod ovih događaja je upoznavanje sa najsavremenijim praktičnim metodama i tehnologijama koje ne sadrže lekove, za pobošanje zdravlja i regeneraciju.