0 Korpa

Uslovi poslovanja

Ovu internet stranicu vodi MyRealWay. Na internet stranici, izrazi “mi” i “naš/naši” odnose se na MyRealWay. MyRealWay nudi ovu internet stranicu, uključujući sve informacije, alate i usluge, na raspolaganje Vama, korisniku, uslovljeno Vašim prihvatanjem svih uslova, politika i obaveštenja koja su ovde navedena. Posetom naše internet stranice i/ili kupujući nešto od nas, vi ste uključeni u našu “Uslugu” i složili ste se sa uslovima, uključujući dodatne uslove i politike napomenute ovde i/ili na raspolaganju preko linka. Ovi Uslovi pružanja usluge se primenjuju za svakog korisnika internet stranice.

Molim Vas pročitajte ove Uslove pažljivo pre pristupanju našoj internet stranici ili korišćenju naše internet stranice. Pristupajući internet stranici ili korišćenjem bilo kog dela internet stranice, vi se slažete sa i obavezani ste ovim Uslovima poslovanja. Ako se ne slažete sa Uslovima u celosti, onda ne treba da pristupate internet stranici ili da koristite bilo koju uslugu.  

Bilo koja novina ili usluga dodata sadašnjoj e-radnji, takođe je predmet ovih Uslova poslovanja. Možete pogledati sadašnju verziju Uslova poslovanja, u svakom trenutku, na ovoj stranici. Mi zadržavamo pravo da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova poslovanja, postavljanjem promene na našoj internet stranici. Vaša je odgovornost da periodično proveravate ovu stranicu zbog mogućih promena. Vaša kontinuirana upotreba ili pristupanje internet stranici, posle postavljanja bilo kojih promena značiće Vaše prihvatanje tih promena.

DEO 1 – USLOVI E-RADNJE

Prihvatajući Uslove poslovanja, Vi potvđujete da imate minimum godina propisanih zakonom.

Ne smete koristiti naše proizvode za bilo kakve ilegalne ili neautorizovane svrhe, niti ćete, koristeći našu uslugu, prekršiti bilo koji zakon u Vašoj jurisdikciji (uključujući, ali ne limitirano na zakone kopiranja). Ne smete da preneste viruse ili crve ili bilo koji kod destruktivne prirode. Kršenje bilo kojih Uslova rezultiraće momentalnim brisanjem Vaših usluga.

DEO 2 – CENE I PLAĆANJE

Cena robe u e-radnji je u euro valuti, uključujući porez na dodatu vrednost. Cena u e-radnji je finalna cena po komadu. Kupac plaća određeni iznos za robu bankarskim transferom prema fakturi (bankarski transfer predstavlja plaćanje unapred, kada kupac, prema podacima iz potvrđene narudžbine i neophodnim detaljima za plaćanje, transferuje novac na bankovni račun MyRealWay-a: koristeći internet bankarski sistem ili najbližu filijalu banke).  

DEO 3 – ISPORUKA 

Kupac mora da naznači tačnu adresu i poštanski kod kada poručuje robu. Kupac mora da preuzme robu lično. Ako kupac nije u mogućnosti da preuzme robu, a roba je isporučena na adresu koju je kupac naznačio, kupac ne može da ima bilo kakve zahteve prema autorizovanom predstavniku prodavca, za robu koja je isporučena. U slučaju da kupac ili primalac robe ne može da bude nađen na naznačenoj adresi, prodavac ima pravo da preda robu bilo kome na naznačenoj adresi. U ovom slučaju, kupac nema prava da pravi bilo koje zahteve prema prodavcu  za robu koja je isporučena.

Prodavac  preuzima na sebe da isporuči robu u roku određenom u Uslovima.

Pravila se ne primenjuju u slučaju da nema robe na stanju u skladištu prodavca, i kupac je obavešten o nedostatku naručene robe.  Ako roba nije isporučena na vreme greškom kupca, prodavac nije odgovoran za isporuku robe.

U trenutku preuzimanja robe, kupac zajedno sa autorizovanim predstavnikom prodavca, u obavezi je da proveri robu da li je kompletna i prezentovana kao što je deklarisano. Ako kupac primeti neka oštećenja, kupac zajedno sa autorizovanim predstavnikom prodavca  mora da potpiše  primedbu u slobodnoj formi.  Istovremeno, ovo mora da bude zapisano u dostavnici.

U slučaju nedostatka  ovih dokumenata,  prodavac neće imati nikakvu odgovornost ako je paket oštećen ili nije kompletan.

Ako je isporuka nemoguća zbog kupčeve greške ili okolnosti koju je kupac uzrokovao (naznačena je pogrešna adresa isporuke pri naručivanju proizvoda ili naručilac nije pronađen na naznačenoj adresi, itd..), ponovna isporuka nije izvršena (osim u slučaju da je kupac platio da se ponovi isporuka proizvoda), novac za proizvode će biti vraćen kupcu umanjen za iznos poštarine i dodatnih troškova.  U slučaju kada je kupcu dat popust za troškove poštarine, a isporuka nije bila moguća greškom kupca ili je uzrokovana kupčevim okolnostima, prodavac zadržava pravo da odbije ceo iznos poštarine bez obzira na popust.

U svakom slučaju, prodavac nije ogovoran za nepoštovanje uslova isporuke ako roba nije isporučena greškom kupca.

Prodavac će da učini sve da ispuni kupčevu porudžbinu u potpunosti, međutim, ne može da garantuje. Isporuke se rade poštanskim servisima. Uslovi isporuke zavise od zemlje u kojoj se vrši isporuka. Roba se isporučije u sve zemlje.

Roba se isporučuje upakovana.

DEO 4 – GENERALNI USLOVI

Mi imamo pravo da odbijemo da pružimo uslugu bilo kome i bilo kada.

Vi razumete da naš sadržaj (ne uključujući podatke kreditnih kartica), može da bude prebačen bez enkripcije i preko različitih mreža; kao i promene radi prilagođavanja tehničkim zahtevima povezanih mreža i uređaja. Podaci kreditnih kartica se uvek trenferuju kroz mreže u enkripciji.

Vi se slažete da ne kopirate, duplirate, reprodukujete, prodate, preprodate ili iskoristite bilo koji deo Usluge, korišćenje Usluge, ili pristup Usluzi ili bilo kojim kontaktima na internet stranici kojim je usluga omogućena, bez naše pismene saglasnosti.

Zaglavlja su korišćena u ovom sporazumu samo radi ugodnosti i ne mogu da limitiraju ili utiču na ove Uslove poslovanja.

DEO 5 – PROMENA INFORMACIJA

Mi nemamo nikakvu obavezu, ali imamo pravo da promenimo sadržaj bilo kada i u bilo koje vreme.  Vi se slažete da je Vaša odgovornost da pratite promene na internet stranici.

DEO 6 – PROMENA USLUGA I CENA

Cene naših proizvoda je moguće promeniti bez najave.

Naše pravo je da promenimo ili prekinemo Uslugu (ili deo usluge ili sadržaj)  bilo kada i u bilo koje vreme, bez najave.

Mi ne snosimo ogovornost prema Vama ili trećoj strani za bilo kakve promene, promene cena, suspenziju ili prekid Usluge.

DEO7 – PROIZVODI I USLUGE

Neki proizvodi ili usluge mogu da budu na raspolaganju isključivo online na internet stranici. Takvi proizvodi ili usluge mogu da imaju ograničeni broj i podležu povratu ili zameni samo u skladu sa našom Politikom Povraćaja.

Mi smo sve učinili da prikažemo što tačnije boje i slike naših proizvoda u e-radnji. Mi ne možemo da garantujemo da će Vaš monitor da prikaže tačno boje.

Naše je pravo ali ne i obaveza da limitiramo prodaju naših proizvoda ili usluga bilo kojoj osobi, geografskom regionu ili jurisdikciji. Imamo pravo da limitiramo količinu svakog proizvoda ili usluge koju mi nudimo. Svi opisi proizvoda ili cene proizvoda su podložni promeni bez najave, to je naše diskreciono pravo. Imamo pravo da izbacimo iz naše ponude bilo koji proizvod u bilo koje vreme i bilo kada.

DEO 8 – TAČNOST VAŠIH PODATAKA I RAČUNA  

Naše diskreciono pravo je da otkažemo Vašu porudžbinu ili da limitiramo poručenu količinu proizvoda. Ova ograničenja mogu da uključuju porudžbine preko jednog računa kupca, neispravne kreditne kartice ili neispravnih detalja bankovnog računa, pogrešna adresa dostave.  U slučaju da mi promenimo ili otkažemo porudžbinu, moguće je da ćemo pokušati da Vas obavestiomo putem e-maila i/ili na adresu za slanje računa/broja telefona koji ste upisali u vreme poručivanja proizvoda. Naše je pravo da limitiramo ili zabranimo porudžbine koje je, po našoj proceni, poručio naš partner ili distibuter.

Za sve porudžbine koje ste napravili u našoj e-radnji, Vi se slažete da ćete da date sadašnje, kompletne i tačne informacije računa i porudžbine. Slažete se da ćete na vreme da ažurirate Vaš račun i podatke, uključujuci Vašu e-mail adresu, brojeve kreditnih kartica i datum važenja, da bi mi mogli da izvršimo Vašu transkciju ili da Vas kontaktiramo ako je potrebno.

DEO 9 – OPCIONI ALATI

Možemo da Vam obezbedimo pristup alatima treće strane, ali koje mi niti pratimo niti nad njima imamo bilu kakvu kontrolu ili informacije.

Korišćenje tih opcionih alata sa internet stranice je u potpunosti na Vaš rizik i diskreciju. Trebalo bi da ste upoznati i da odobravate uslove korišćenja opcionih alata koje Vam je omogućila za korišćenje treća strana.

Moguće je, u budućnosti, da ćemo imati u ponudi nove usluge i/ili karakteristike na internet stranici (uključujući nove alate i resurse). Takve nove karakteristike i/ili usluge biće predmet ovih Uslova.

DEO 10 – LINKOVI TREĆE STRANE

Određeni sadržaj, proizvodi i usluge na raspolaganju preko naše Usluge mogu da sadrže materijal od treće strane. Linkovi treće strane na ovoj internet stranici mogu da vas prebace na internet stranicu treće strane koja nije povezana sa nama. Mi nismo odgovorni da pregledamo ili ocenimo sadržaj ili tačnost, i ne garantujemo, niti ćemo imati ikakvu odgovornost za materijale ili internet stranice treće strane, ili bilo kakve materijale, proizvode ili usluge treće strane.

Mi nismo odgovorni za bilo kakvu štetu ili povredu u vezi sa kupovinom ili upotrebom robe, usluga, resursa, sadržaja, ili bilo koje transakcije napravljene u vezi sa internet stranicom treće strane. Molimo Vas pažljivo pročitajte politiku treće strane i budite sigurni da je razumete pre nego sto izvršite neku transkciju. Žalbe, potraživanja ili pitanja koja se tiču treće strane biće prosleđeni trećoj strani.

DEO 11 – KORISNIČKI KOMENTARI, POVRATNE INFORMACJE I DRUGI PODNESCI

Ako, na Vaš zahtev, Vi pošaljete neke specifične podneske ili bez zahteva sa naše strane pošaljete kreativne ideje, sugestije, predloge, planove ili druge materijale, online, e-poštom, poštom ili na neki drugi način, Vi se slažete da mi možemo, bilo kada, bez ograničenja da promenimo, kopiramo, objavimo, distribuiramo, prevedemo ili drugačije koristimo u bilo kojim medijima bilo koje komentare koje nam Vi pošaljete. Mi nismo i niti ćemo biti u obavezi (1) da držimo bilo koje komentare u tajnosti; (2) da platimo kompenzaciju za bilo koje komentare, ili (3) da odgovorimo na komentare.

Možemo, ali nismo u obavezi, da pratimo, menjamo ili uklonimo sadržaj koji mi odredimo da je protivzakonit, uvredljiv, preteći, pogrdan, kleveta, pornografski, sramotan ili na neki drugi način nepoželjan ili narušava nečiju intelektualnu svojinu ili ove Uslove poslovanja.

Slažete se da Vaši komentari neće da naruše prava treće strane, uključujući prava na kopiranje, zaštitni znak, privatnost, ličnost ili druga lična ili vlasnička prava. Dalje, Vi se slažete da Vaši komentari neće da sadrže pogrdne ili ilegalne, uvredljive ili sramotne materijale, ili da sadrže kompjuterski virus ili druge zlonamerne programe koji mogu na bilo koji način da utiču na rad Usluge ili povezane internet stranice. Ne možete da koristite lažnu e-mail adresu, lažno se predstavljate, ili dovoditi nas u zabunu ili treću stranu, ili  nas ili treću stranu  na bilo koji način obmanute u pogledu ko stoji iza komentara. Samo ste Vi odgovorni za Vaše komentare i njihovu tačnost. Mi ne prihvatamo nikakvu odgovornost niti obavezu za  komentare koje Vi ili treća strana objavite.

DEO 12 – LIČNI PODACI

Vaši lični podaci na e-radnji su određeni našom Politikom Privatnosti.

DEO 13 – GREŠKE, NETAČNOSTI I PROPUSTI

Povremeno mogu da se nađu na našoj internet stranici ili Usluzi informacije koje sadrže tipografsku gresku, netačnost ili propust koji može da se odnosi na opis prozvoda, cenu, promocije, ponude, cenu dostave, vreme dostave i dostupnost. Naše je pravo da korigujemo bilo koju grešku, netačnost ili propust, kao i da promenimo ili ažuriramo informacije ili otkažemo porudžbinu ako su bilo koje informacije o Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj internet stranici netačne, u bilo koje vreme bez najave (pre i nakon što ste napravili porudžbinu).  

Ne preuzimamo nikakvu obavezu da ažuriramo, ispravimo ili pojasnimo informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj web internet stranici, uključujući, bez ograničenja, infromacije o ceni, osim što je zahtevano po zakonu. Nikakvo specifično ažuriranje primenjeno u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj internet stranici, ne treba da bude shvaćeno kao indikacija da su sve informacije u Usluzi ili povezanim internet stranicama, promenjene ili ažurirane.

DEO 14 – ZABRANJENA UPOTREBA

Kao dodatak na sve zabrane u Uslovima poslovanja, zabranjeno je koristiti ovu internet stranicu i njen sadržaj: (a) za bilo koju ilegalnu svrhu; (b) da tražite od drugih da izvrše ili učestvuju u ilegalnim dešavanjima; (c) da prekršite bilo koji internacionalni, federalni, provincijski ili državni zakon, pravila, propise ili lokalne uredbe; (d) da prekršite naša intelektualna vlasništva; (e) da maltretirate, zlostavljate, vređate, povredite, oklevetate, ponižavate, zastrašite ili diskriminišete u zavisnosti od pola, seksualne orijentacije, religije, nacionalnosti, vere, rase, godišta ili invalidnosti; (f) da predate lažne ili obmanjujuće informacije; (g) da ubacite ili trasferujete viruse ili bilo koji drugi tip lošeg koda koji će ili može da bude korišćen na način koji će da utiče na funkcionalnost Poslovanja ili bilo koje povezane internet stranice, drugih internet stranica na internetu; (h) prikupljanje ili praćenje ličnih podataka drugih osoba; (i) da spamujete; (j) za bilo kakve nemoralne ili sramotne svrhe; ili (k) da utičete na okolnosti sigurnosnih karakteristika Usluge ili poveznih internet stranica, drugih internet stranica. Naše je pravo da stopiramo Vašu upotrebu Usluge ili bilo koje povezane internet stranice zbog kršenja zabrana upotrebe.

DEO 15 - DISKLEJMER GARANCIJA, OGRANIČENJA I ODGOVORNOSTI

Mi ne garantujemo, zastupamo ili priznajemo da će Vaša upotreba naše usluge biti bez prekida, na vreme, sigurna i bez greške.

Ne garantujemo da će rezultati koji mogu da budu dobijeni upotrebom usluge, biti tačni i pouzdani.

Vi se slažete da s vremena na vreme možemo da uklonimo uslugu na neodređeni vremenski period ili ukinemo uslugu bilo kada i u bilo koje vreme, bez obaveštenja.

Vi se izričito slažete da Vaša upotreba, ili nemogućnost upotrebe usluge je na samo Vaš rizik. Usluga i svi proizvodi na raspolaganju Vama kroz uslugu su (osim ako smo mi posebno naznačili) obezbeđeni “kao što je” i “kao na raspolaganju” za Vašu upotrebu, bez predstavljanja, garancija ili stanja bilo koje vrste, bilo eksplicitno ili implicitno, uključujući sve implicirane garancije ili uslove prodaje, prodajnog kvaliteta, prikladnosti za određenu svrhu, trajnost, oznake i nekršenja.

Ni u jednom slučaju MyRealWay, naši direktori, zaposleni, saradnici, agenti, ugovorne strane, stažisti, dobavljači, pružaoci usluga ili predstavnici neće biti odgovorni za bilo kakvu povredu, gubitak, potraživanja, ili bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, specijalnu, kaznenu, ili posledičnu štetu, bez obzira da li su bazirane ugovorom, delikt (uključujuci nemar), striktnu odgovornost ili drugačiju, nastalu iz Vaše upotrebe bilo koje naše usluge ili proizvoda, dobijnih iz upotrebe usluge, ili bilo kog drugog zahteva u vezi bilo kakve usluge ili proizvoda nabavljenih koristeći uslugu, ili bilo kakvog zahteva u vezi Vaše upotrebe usluge ili bilo kog proizvoda, uključujući, ali ne limitirano na, bilo koje greške ili propuste bilo kakvog sadržaja, ili gubitak ili povredu nastalu kao rezultat usluge ili objavljenog sadržaja (ili proizvoda), transferovanog, ili drugačije stavljenog na raspolaganje, čak posle saveta o mogućnosti greške. Zbog toga što neke jurisdikcije ne dozvoljavaju da se isključi ili ograniči odgovornost za značajna ili slučajna oštećenja, u takvim državama ili jurisdikcijama, naša odgovornost biće ograničena na maksimum dozvoljen zakonom. 

DEO 16 – OBEŠTEĆENJE

Vi se slažete da će te da obeštetite, branite i ne teretite MyRealWay i našu majku firmu, filijale, članice, partnere, direktore, agente, ugovarače, one koje poseduju licencu, pružaoce usluge, podizvođače, dobavljače, stažiste i zaposlene, bezbedne od bilo kakvih potraživanja ili zahteva, uključujući razumne advokatske troškove, koje je napravila treća strana zbog kršenja ovih Uslova poslovanja ili ili ako Vi prekršite zakon ili prava treće strane.

DEO 17 – ODVOJIVOST ODREDBI

U slučaju da se bilo koja odredba ovih Uslova poslovanja pokaže nezakonita, neprimenjiva ili nevažeća, takva odredba će biti korišćena u meri dozvoljenoj zakonom, a neprimenljiv deo će biti izbačen iz ovih Uslova poslovanja. Takvo izbacivanje neće uticati na validnost i primenljivost ostalih odredbi.

DEO 18 - RASKID

Odgovornost i obaveze strana nastale pre datuma raskida će ostati na snazi bez obzira na raskid ovog dogovora.

Ovi Uslovi poslovanja su na snazi sve do raskida koji može da inicira bilo koja strana. Vi možete da raskinete ove Uslove poslovanja u bilo koje vreme, obaveštavajući nas da više ne želite da koristite naše usluge, ili kada prekinete da koristite našu internet stranicu.

Ako prema našem mišljenju Vi ne uspete, ili mi sumnjamo da niste uspeli, da se pridržavate odredbi ili uslova ovih Uslova poslovanja, mi možemo da raskinemo ovaj dogovor u bilo koje vreme bez obaveštenja i Vi ćete i dalje biti odgovorni za sve iznose kojima je rok plaćanja do dana raskida kao i na dan raskida ovih Uslova poslovanja; i/ili prema tome možemo da odbijemo Vas pristup našim Uslugama.    

DEO 19 – DOGOVOR U CELOSTI

Nemogućnost da mi primenimo neko pravo ili odredbu ovih Uslova poslovanja ne znači da se mi odričemo tih prava ili odredbe.

Ovi Uslovi poslovanja i sve politike ili operativna pravila koja smo publikovali na ovoj internet stranici za Uslugu, predstavljaju ceo dogovor ili razumevanje između nas i Vas i upravljaju Vaše korišćenje Usluge, zamenjuju sve predhodne ili istovremene dogovore, komunikacije i predloge, usmene ili pisane (uključujući, ali ne ograničavajući, sve prethodne verzije Uslova poslovanja).

Sve dvosmislenosti u interpretaciji ovih Uslova poslovanja neće biti biti protumačene protiv strane koja je izradila ove Uslove poslovanja.  

DEO 20 – NADLEŽNOST

Ovi Uslovi poslovanja i bilo koji zasebni dogovori gde Vam mi pružamo uslugu, biće upravljani i konstruisani u skladu sa zakonima Eropske unije.

DEO 21 - PROMENE U USLOVIIMA POSLOVANJA

Vi možete da pogledate najnoviju verziju ovih Uslova poslovanja bilo kada i u bilo koje vreme.

Naše diskreciono pravo je da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova poslovanja, publikovanjem tih ažuriranja i promena na našoj internet stranici. Vaša je odgovornost da periodično proveravate našu internet stranicu zbog tih promena. Vaša kontinuirana upotreba ili pristup našoj internet stranici ili Usluzi, pošto su publikovane promene u ovim Uslovima poslovanja predstavlja prihvatanje tih promena.   

DEO 22 - KONTAKT PODACI

Pitanja u vezi Uslova poslovanja pošaljite nam putem e-pošte na e-mail adresu: info@myrealway.com

Bankarski podaci:
LLC "REAL WAY"
Broj Kompanije: 300639047
VAT broj: LT100009575117
adresa: Konstitucijos pr.15-23, Vilnius, Lithuania
Banka: SWEDBANK
SWIFT HABALT22
b/a: LT28 7300 0101 3595 4073